Fotogalerija

 

Uskočki boj za Klis - fotogalerija

Kliški uskoci na filmskim setovima - fotogalerija

Povijesna postrojba Kliški uskoci

 
Trg Mejdan 7, 21231 Klis, Splitsko-dalmatinska, Hrvatska
info@kliskiuskoci.hr   damirzura@gmail.com
+385 98 1771836   +385 21 240223
Damir Žura, predsjednik udruge